těhotenská móda

Vzťah rodiča a dieťaťa

Po pôrode je prvý nerušený kontakt rodičov a ich novorodenca obzvlášť dôležitý: je to začiatok dlhotrvajúceho a jedinečného vzťahu. Po pôrode je prvý nerušený kontakt rodičov a ich novorodenca obzvlášť